logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

193 Позитиван допринос цркве образовању и васпитању у прошлости, садашњости и будућности Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 4
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторВељко Стојановић, vstojanovic@yandex.ru, 064/187-38-65, 064/707-53-00
АуториЗоран Крстић, Златко Матић, Владан Костадиновић, Антонио Арас
РеализаториЗоран Крстић, Златко Матић, Владан Костадиновић, Антонио Арас
Општи циљевиИзграђивање позитивног доприноса цркве у образовању и васпитању кроз залагање за конкретне хришћанске вредности (слободу, толеранцију, братољубље)
Специфични циљевиРазвијање толеранције према другим вероисповестима; Изграђивања свести о основним хришћанским, европским и општељудским вредностима
Садржај и активности 1. Увод (циљ и садржај програма). 2. Допринос цркве образовању кроз историју. 3. Хришћанске вредности у савременом друштву. 4. Верска настава и верски плурализам. 5. Технике конструктивне комуникације и култура вођења дијалога са верски другачијима. 6. Пауер поинт презентација. 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)