logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

191 Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области историје Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за таленте Београд II, Устаничка 64, 11000 Београд
КоординаторНикола Срзентић, talenti10@open.telekom.rs, 011/243-13-13, 064/423-37-34
АуториНикола Срзентић, Станоје Бојанин, Данијела Андреић
РеализаториДанијела Андреић, Станоје Бојанин, Гордана Предић, Љиљана Плазинић
Општи циљевиУтврдити облике рада, теме и специфичне садржаје у редовној и додатној настави историје и слободним активностима, као и начин њихове обраде
Специфични циљевиПодстицати развој постигнућа талентованих ученика у складу са описом стандарда на напредном нивоу; Ускладити принцип индивидуализације у настави са потребама диференцираног приступа и фронталног облика рада
Садржај и активности 1. Припремање и коментарисање теста на основу којег се одређује ученичка посебна надареност и таленат. 2. Планирање индивидуалног рада са талентима и посебности укључивања таквих ученика у редовну наставу. 3. Додатни рад у настави историје. 4. Подстицање оригиналног стваралаштва талентованих ученика и начини усавршавања њиховог стваралачког потенцијала. 5. Упућивање ученика у истраживачки рад преко рада на пројектима из историје.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)