logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

190 Новинарска радионица – Медијска писменост Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаНовосадска новинарска школа УГ, Даничићчева 3, 21100 Нови Сад
КоординаторТијана Фемић, tijana@novinarska-skola.org.rs, 021/424-246, 064/907-39-47
АуториДубравка Валић Недељковић
РеализаториДубравка Валић Недељковић, Динко Грухоњић, Даница Аћимовић, Татјана Новчић Матијевић, Сања Благојевић, Дејан Пралица, Златомир Гајић, Атила Мартон, Јожеф Клем
Општи циљевиЦиљ едукативног програма "Медијска писменост" је да код просветних радника развије способност разумевања, анализирања и евалуирања медијске поруке
Специфични циљевиОспособљавање наставника да ученицима пренесу вештине за деконструкцију медијских порука и да на основу тога реализују школске медије
Садржај и активности 1.Општа знања из области комуникација и деконструкције медијских садржаја. 2. Карактеристике штампаних медија, радија и телевизије. 3. Преглед резултата најновијих истраживања о утицају медија на децу и адолесценте. 4. Технике и технолошке процедуре у креирању медијских порука (снимање радијског и тв пакета). 5. Медијски жанрови (вести, извештај, чланак и интервју). 6. Интернет као медији и креирање веб портала, као школског ученичког медија. 7. Програм о деконструкцији медијских садржаја; рецепција. 8. Сврха медијског текста. 9. Медији, етика и политика.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника15-25
Трајањетри дана (21 бод)