logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

19 Подршка подстицању и развоју читања код деце Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 7
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторМаја Врачар, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториМаја Врачар , Весна Црногорац
РеализаториВесна Црногорац, Биљана Радосављевић, Маја Врачар
Општи циљевиПобољшање читалачких способности код деце кроз примену нових метода у раду наставника и библиотекара
Специфични циљевиСтицање нових и проширивање постојећих знања код наставника и библиотекара за одговорно увођење деце у свет слова и читања; Обученост полазника за примену савремених научно утемељених метода и савремених трендова у развоју и подстицању читања код деце од најранијег узраста до 18 година; Сензибилизација и оспосoбљавање циљне групе за примену метода за развој подстицајног читања у раду са родитељима
Садржај и активности 1. Улога наставника и библиотекара у подстицању читања и коришћења школске библиотеке. 2. Стицање нових и проширивање постојећих знања о процесу „увођења деце у свет читања“. 3. Стицање нових и проширивање постојећих знања о моделима „приближавања библиотеке“ – као концепта и универзалног места знања и информација. 4. Модели сарадње наставника и библиотекара – како пробудити радозналост код деце млађег узраста за читањем, односно како подстицати дете старијег узраста на стицање „читалачких навика“. 5. Идеје за развој читања у контексту доживотног учења. 6. Развој мотивације код деце узраста „критичног“ за читање (адолесцената). 7. Улога родитеља у ланцу субјеката одговорних и значајних за процес читања од малих ногу (социјализација деце у библиотеци ). 8. Мултидисциплинарни приступ „феномену“ читања, кључног за учење (модел „читање помаже учењу“). 9. Значај коришћења дигиталне дечје библиотеке (World Digital Library и српска дигитална библиотека). 10. Представљање лествице читања од најранијег узраста до 18 године.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)