logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

189 Настава историје и образовна постигнућа Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаАгенција за едукацију и маркетинг ДУГА-co, Костолачка 41, 11000 Београд
КоординаторЗоран Стојановић, zoran.sto@sbb.rs, 011/246-04-73, 063/349-514
АуториБиљана Стојановић, Марко Шуица
РеализаториМарко Шуица, Биљана Стојановић
Општи циљевиУнапређивање квалитета наставе историје усмерене на образовна постигнућа; Јачање професионалних компетенција наставника.
Специфични циљевиПланирање наставе на основу стандарда постигнућа; Планирање метода, техника и облика рада и наставних средстава у складу са стандардима постигнућа
Садржај и активности 1. Важна питања савремене наставе историје (отворена питања у историографији и како их превазићи у настави; настава историје у документима и програмима Савета Европе, Унеска и других међународних организација; наставна средства и њихова улога у настави историје; компетенције наставника историје; опште компетенције ученика и настава историје). 2. Образовни стандарди и настава историје (стандарди постигнућа наставног предмета историја и наставни програм, историја и уџбеници историје). 3. Методе, облици и технике у односу на циљеве и стандарде постигнућа.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)