logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

188 Народна традиција у пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториМиланка Павловић
РеализаториМиланка Павловић, Добрила Матијевић
Општи циљевиПодстицање истраживачког рада наставника/ васпитача уз сталну размену информација са децом у циљу што боље спознаје садржаја локалне традицијске културе
Специфични циљевиПоштујући традицију, подстицање да се делује креативно и тимски, сарађујући са окружењем; Указивање на то дa народну традицију требa схватити интердисциплинарно
Садржај и активности 1. Садржаји програма изборног наставног предмета народна традиција (анализа Правилника о наставном плану и предлог Школског плана). 2. Примери из праксе (представа „Бадњи дан“ – пример предавача, пример тимског рада – видео запис; старе фотографије у служби народне традиције – презентација; учешће на манифестацијама као начин упознавања народне традиције). 3. Улога Вука Стефановића Караџића у очувању народне традиције; О народним умотворинама; драмска секција, хоризонтално и вертикално повезивање садржаја ( „Моба“), улога народних умотворина; Представе „Васкршња прича“ и „Христовим стазама љубави“ (драматизација). 4.Сарадња са локалним окружењем (значајне манифестације у окружењу, предлози за изложбе, дечје представе, квиз, игре и песме наших предака – на нивоу одељења, школе, ширег окружења).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (11 бодова)