logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

187 На путу кроз време Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење наставника "Доситеј Обрадовић", Пљевљанска 2, 11000 Београд
КоординаторДрагана Мишић, misic62@gmail.com, 011/616-78-09, 064/282-81-54
АуториДрагана Мишић, Никола Топаловић, Перо Јелић
РеализаториДрагана Мишић, Никола Топаловић, Перо Јелић, Петар Панић, Перица Обрадовић, Владимир Џамић
Општи циљевиЕдукација и развијање компетенција наставника, прожимање теоријског и практичног у настави, унапређивање међуљудских односа у колективу
Специфични циљевиПримена стеченог знања у реализацији наставног програма, развијање комуникацијских вештина код наставника и размена искустава
Садржај и активности Подучавање, демонстрација, обилазак културно-историјских споменика, примена савремених технологија и медија у настави.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)