logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

186 Музеј као извор активног учења – музејска учионица Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна Школа Душан Јерковић, Душана Јерковића 1, 22320 Инђија
КоординаторНаташа Миливојевић, milivojevic.nale@gmail.com, 022/561-420, 063/865-81-93
АуториСлађана Велендечић, Наташа Миливојевић
РеализаториСлађана Велендечић, Наташа Миливојевић, Љиљана Костић, Александра Милаковић-Дробац, Вијерочка Шипка
Општи циљевиУпотреба музејских садржаја у самосталном образовању, дефинисање потенцијала музеја – извора знања; Јачање методичких капацитета учитеља и наставника
Специфични циљевиПрепознавање улоге аутентичности музејских садржаја у учењу, подстицање сарадње музеја и школа и формирање музејске публике, подстицај активног учења.
Садржај и активности 1. Кратак историјат музеја (дефинисање основних појмова – музеј, историјат музеја, музејски садржај, установе културе – једна тема једна група; рад на материјалима, представљање основних информација и полазишта на плакатима; фронтално упоређивање, објашњавање, описивање, дефинисање основних карактеристика појмова, презентација уз пратећу пројекцију видео бимом и увод у нову тему). 2. Развој васпитно-образовне функције музеја (решавање задатка у групама – на налепницама учесници пишу начини коришћења музеја и установа културе у васпитно-образовне сврхе и њихово груписање према сродности, разматрање, дискутовање, закључивање о запажањима; презентација уз пројекцију видео бимом; писани материјал – Музеј и установе културе у функцији образовања и активног учења). 3. Проблематизација – васпитно-образовна функција музеја (проблеми у реализацији - дискусија и размена, упознавање са основним идејама васпитно-образовне функције музеја, претпоставкама метода активног учења у амбијенту музеја, дефинисање услова који повећавају ефикасност успостављања васпитно-образовне функције музеја, дискусија о условима и могућностима практичне примене модела сарадње школа и музеја, објашњавање, дискусија, размена искустава). 4. Приказ модела добре праксе (сарадња музеја и основне школе у реализацији наставног садржаја, метода рада, реализација активности, евалуација). 5. Припрема наставника и ученика за долазак у музеј (евалуација наставне праксе као увод у методологију планирања и коришћења музејских садржаја, дефинисање услова који повећавају ефикасност успостављања васпитно-образовне функције музеја). 6. Стратегија одабира наставног садржаја, израде припрема и сценарија за наставне часове и музејски садржаји као циљ посета; рад у групама на различитим задацима – претпостављени музејски садржаји, услови, предвиђени узраст ученика, време посета, дефинисање исхода, припрема наставника и ученика, дефинисање дидактичко-методичке апаратуре, пројекција наставних садржаја, одабир метода рада, дефинисање задатака, дефинисање механизама за вредновање, презентација урађених задатака, дискусија, дефинисање услова који повећавају ефикасност примене одређених примера у пракси, уочавање и дефинисање отежавајућих околности за реализацију креираних припрема за примену активног учења у амбијенту музеја). 7. Подела инструктивног материјала – подсетника за припреме наставника и ученика приликом реализације модела учења по принципу музејске учионице. 8. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника15-25
Трајањеједан дан (7 бодова)