logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

185 Методика верске наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторЗорица Кубурић, zoricakuburic@gmail.com, 063/778-02-60
АуториЗорица Кубурић
РеализаториЗорица Кубурић, Снежана Дачић, Ана Кубурић
Општи циљевиОспособити наставнике верске наставе да се припреме за наставу у школи у складу са захтевима које постављају дидактика и методика;
Специфични циљевиРазумевање важности добре припреме за наставу и реализације наставног часа; Развијање креативних приступа верској настави као изборном предмету
Садржај и активности 1. Упознавање наставника верске наставе са законском регулативом о образовању, посебно део који се односи на верску наставу као обавезног изборног предмета. 2. Планирање наставног рада – од глобалног до оперативног наставног плана. 3. Значај писане припреме за час. 4. Упућивање наставника на израду писаних припрема за час (ПП презентација структуре једне урађене класичне припреме за час, анализа елемената наведених припрема; израда писане припреме за задату наставну јединицу, симулација наставног часа – рад у групама, анализирање приреме за час и реализованог часа).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)