logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

184 Методе рада у верској настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПравославни богословски факултет Универзитета у Београду, Мије Ковачевића 11б, 11000 Београд
КоординаторРаде Кисић, rkisic@pbf.rs, 011/329-49-43, 066/888-74-83
АуториСлавица Шевкушић, Владета Милин, Tатјана Петровић Драгутиновић
РеализаториСлавица Шевкушић, Владета Милин, Tатјана Петровић Драгутиновић
Општи циљевиУпознавање наставника верске наставе са различитим методама и облицима рада и могућностима њихове примене у верској настави
Специфични циљевиРазвијање методичких вештина наставника верске наставе за успешну примену дијалошке методе, методе драмске игре и групно-истраживачких облика учења
Садржај и активности 1. Дијалошка метода у верској настави (уводни део, схватање појма и значаја дијалога у настави наставника верске наставе; савремена схватања о дијалошкој методи и њеној примени у настави, анализа примера дијалога у настави – видео снимци часова – рад у групи; предности и ограничења дијалошке методе у настави, предлози учесника о конкретним садржајима верске наставе који су најпогоднији за примену ове методе). 2. Групно-истраживачки облици учења у верској настави (уводни део – теоријске основе и различити модели групних и групно-истраживачких облика учења, искуства учесника у погледу примене групних облика рада у настави, демонстрација реализације наставне јединице или теме, структурирање наставне јединице у складу са фазама модела групно-истраживачког учења, структурирање по једне наставне јединице у складу са истим моделом – рад у групама; дискусија о предностима и недостацима групних облика учења). 3. Метода драматизације у верској настави (основне карактеристике и предности примене игре и драмских метода на часовима верске наставе; дискусија о искуствима примене игре и драматизације у верској настави; демонстрирање могућности примене методе драматизације на једном библијском тексту – Λκ 10, 38– 42; дискусија, о предностима и ограничењима методе драматизације садржаја верске наставе).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)