logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

183 Креативне наставне методе у реализацији верске наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторВељко Стојановић, vstojanovic@yandex.ru, 064/187-38-65, 064/707-53-00
АуториАнтонио Арас
РеализаториАнтонио Арас, Ненад Јовановић
Општи циљевиМотивисање учесника на стваралаштво и примена креативних идеја у реализацији верске наставе
Специфични циљевиРазвијање комуникацијских вештина специфичних за извођење наставе; Постављање питања за одређивање циља
Садржај и активности 1. Уводни део (садржај и циљ програма). 2. Пауер поинт презентација (изглед и садржај ППТ презентације, креирање ППТ, презентовање наставне јединице у ППТ-у). 3. Анализа текста и дискусија (уочавање структуре текста, проналажење важних детаља, налажење везе главних мисли и важних детаља, формулисање питања која ће усмеравати дискусију ка жељеном циљу). 4. Студија случаја (изглед и садржај студије случаја, пример конкретног случаја, анализа случаја – рад у групама). 5. Играње улога (демонстрација неке ситуације, писање сценарија, јасно давање инструкција). 6. Прецизност изражавања у комуникацији (прецизна комуникација у реализацији наставе, субјективно виђење реалности као препрека прецизној комуникацији – етикете; игра „глуви телефони“, стварање предрасуда). 7. Eвалуација (попуњавање евалуационих листа).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)