logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

182 Комуникациона компетентност и медијска писменост наставника у савременом образовно-васпитном раду Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторМарко Ђорђевић, markomdj1978@gmail.com, 065/433-43-35
АуториДобривоје Станојевић
РеализаториДобривоје Станојевић, Милентије Ђорђевић, Марко Ђорђевић
Општи циљевиУнапређење комуникацијских вештина (вербалних и невербалних аспеката комуникације) у савременим облицима организовања наставе
Специфични циљевиСтицање оптималне медијске писмености и делотворно коришћење средстава масовног комуницирања у савременим облицима организовања наставе
Садржај и активности 1. Комуникационе компетенције наставника у савременим облицима организовања наставе. 2. Медијска писменост. 3. Масмедији и образовање. 4. Мултимедијска учионица. 5. Комјутерска и информатичка писменост. 6. Интеракцијско-комуникациони аспекти савременог образовања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)