logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

181 Квалитет и функционалност уџбеника православног катихизиса за основне и средње школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторВељко Стојановић, vstojanovic@yandex.ru, 064/187-38-65, 064/707-53-00
АуториЗлатко Матић
РеализаториЗлатко Матић, Антонио Арас, Томислав Пауновић
Општи циљевиПримена уџбеника Православног катихизиса у реализацији верске наставе; Самостално креирање наставног плана и програма
Специфични циљевиРазвој креативности код учесника; Како идеју за реализацију часа, прилагодити форми часа и записати у припреми за час
Садржај и активности 1. Улога уџбеника у наставном процесу (испитивање учесника о појму, намени и функционалним карактеристикама уџбеника; приказ стандарда уџбеника према одредбама Закона о уџбеницима и другим наставним средствима). 2. Анализа постојећих уџбеника (испитивање учесника о функционалности уџбеника верске наставе – функционалност уџбеника православног катихизиса за основну школу, функционалност уџбеника православног катихизиса за средњу школу). 3. Практична примена уџбеника на часу (адекватна примена уџбеничког текста у реализацији наставних јединица, могућности коришћења уџбеника у развоју ученичке креативности, пример коришћења уџбеничког материјала на такмичењима у познавању православног катихизиса, примена илустрација и графичких решења уџбеника на часу). 4. Могућности стварања квалитетнијег уџбеника (мишљења учесника о савременим уџбеницима, тешкоће вероучитеља при коришћењу постојећих уџбеника, шта би требало избећи при конципирању уџбеника, навођење конкретних примера за успостављање реалног односа текста из уџбеника са практичном применом знања у друштвеном и црквеном животу ученика, идеје за побољшање уџбеника верске наставе). 5. Наставни план и програм верске наставе (позитивне и негативне стране наставног плана, припрема наставника за час – учесници приказују конкретне припреме за час, изводи се заједнички закључак, одабир најбољих примера припреме за час, који се могу применити у пракси). 6. Припрема за час, први део (указивање на обавезу писаних припрема за час, мишљења учесника о садржини припреме за час, одређивање циљева и задатака, задаци наставе). 7. Припрема за час, други део (наставна средства, иновације, дидактички елементи часа, тип часа, наставне методе, наставни облици, избор садржаја, ток наставних садржаја, активности ученика и наставника). 8. Практична примена стечених знања (писање припреме часа за одређену наставну јединицу – рад у групама, рад на примерку написане припреме за час за наставну јединицу по слободном избору, пример најбоље написане припреме за час, реализација изабране наставне јединице). 9. Евалуација (евалуационе листе ЗУОВ-а и интерна евалуација).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)