logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

180 Катихизис некад и сад: Оригинални текст у настави православног катихизиса Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторВељко Стојановић, vstojanovic@yandex.ru, 064/187-38-65, 064/707-53-00
АуториЗлатко Матић
РеализаториЗлатко Матић, Антонио Арас, Томислав Пауновић
Општи циљевиКоришћење додатног уџбеничког текста у реализацији верске наставе; Коришћење светоотачких текстова ради побољшања ефикасности процеса учења
Специфични циљевиРазвој креативности код учесника; Повезивање уџбеничког текста и допуна и примена у литургијској пракси
Садржај и активности 1. Уџбенички, изворни и библијски текстови (испитивање учесника о коришћењу текстова из уџбеника, светоотачких текстова и библијских текстова у реализцији верске наставе; библијски текстови у реализацији верске наставе; свеоотачки текстови у реализацији верске наставе; однос изворних текстова и текстова из уџбеника; примери из Катихеза Св. Јована Златоустог; примери из Катихеза Св. Кирила Јерусалимског; примери из катихетских текстова са Запада – приказ практичних примера, упознавање са животом и делима ових светитеља). 2. Улога текста у животу цркве (учесници семинара о улози текста у животу цркве – старозаветних одељака, апостолских списа, четворојеванђеља, светоотачких беседа и химнографског наслеђа). 3. Примена светоотачких текстова у реализацији верске наставе (потврђивање текста који је у уџбенику са светоотачким или библијским текстом, пример – Крштењска педагогија Св. Јована Златоустог, као потврда за текст у уџбенику Православног катихизиса за први разред средње школе, наставна јединица Вера и атеизам, предности ових потврђивања). 4. Употреба текста (како ученици прихватају коришћење текста уопште, предности и мане коришћења текста, начини коришћења текста, креативни начини коришћења текста у реализацији верске наставе – мишљења учесника). 5. Елементи коришћења текста (уочавање структуре текста, проналажење важних детаља, налажење везе главних мисли и важних детаља, формулисање питања која ће усмеравати дискусију ка жељеном циљу). 6. Креативне идеје у коришћењу текста (конципирање приче у сликама обрадом, коришћењем текста из уџбеника „Дух Св. у тајнама“ – први разред средње школе – и конципирање приче у сликама обрадом, коришћењем текста „Пневматолошке основе педагогије Св. Јована Златоустог“; поређење прича и додавање елемената који се не налазе у тексту из уџбеника). 7. Креативне идеје у коришћењу текста (појава смрти и зла у свету из уџбеника за шести разред основне школе и текст из Библије за децу „Књига о Јову“, кроз игру пантомиме; Првородни грех, текст из уџбеника за први разред средње школе и „Стварање света“, библијски текст – реализација у оквиру радионице асоцијативне технике). 8. Евалуација (учесници попуњавају евалуационе листе ЗУОВ-а, интерна евалуација).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)