logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

18 Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 5
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториСветлана Панић, Милица Ерцег, Данијела Дапчевић
РеализаториСветлана Панић, Милица Ерцег, Данијела Дапчевић
Општи циљевиУнапређење васпитно-образовног рада применом Монтесори педагогије; Упознавање општих појмова и начела Монтесори метода и примена у раду са децом
Специфични циљевиУпознавање правила понашања у Монтесори учионици и улоге Монтесори наставника; Презентација Монтесори дидактичког материјала и примена у раду са децом
Садржај и активности а) Теоријски део – теоријски оквир педагогије „Монтесори“: 1. Живот и рад Марије Монтесори. 2. Елементи педагогије „Монтесори“. 3. Основни појмови педагогије „Монтесори“ (периоди посебне осетљивости, ред, слобода избора, радни циклус). 4. Амбијент „Монтесори“ (слобода, структура и ред, стварност и природа, лепота и атмосфера, богатство дидактичког материјала „Монтесори“, развој заједничког живота) – подстицајна и делотворна средина за учење: 5. Монтесори наставник (важност опсервације наставника).
б) Практичан рад – презентација употребе материјала „Монтесори“ из различитих центара за развој: 1. Материјал за вежбе практичног живота (упознавање са вежбама за бригу о себи, за друге, за околину, вежбе пристојног понашања). 2. Материјал за развијање чула и сензорно-перцептивни центар (упознавање са прибором за чуло вида, слуха, додира, окуса, мириса, тежине, температуре – усвајање величина, односа, упоређивања, мерења). 3. Материјал за развој језика и говора (увод у „Монтесори“ вежбе језика, богаћења речника, вежбе писања, читања, граматичке вежбе „Монтесори“). 4. Материјали за вежбе математике (Монтесори вежбе усвајања количина до 10,100,1000, вежбе бројања, вежбе аритметичких операција – сабирање, одузимање, дељење, множење). 5. Материјали за космичко васпитање – давање образаца за усвајање појмова путем „лекције у 3 корака“, али и чулним доживљавањем, из различитих области – биологија (делови тела човека, биљака, животиња и сл.), географија (континенти, земље и народи света, облици рељефа, вулкан, Сунчев систем), експерименти (игре са водом, магнети, мерења и сл).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-25
Трајањедва дана (12 бодова)