logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

179 Како одржати успешан час верске наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПравославни богословски факултет Универзитета у Београду, Мије Ковачевића 11б, 11000 Београд
КоординаторРаде Кисић, rkisic@pbf.rs, 011/329-49-43, 066/888-74-83
АуториВладета Милин, Славица Шевкушић, Велибор Мартиновић
РеализаториВладета Милин, Славица Шевкушић, Велибор Мартиновић
Општи циљевиУсавршавање дидактичко-методичких вештина и комуникацијских компетенција наставника верске наставе за реализовање успешног часа
Специфични циљевиРазвијање методичких вештина за писање припреме за наставни час и за реализацију хеортолошких тема; Усавршавање вештина комуникације са ученицима.
Садржај и активности 1. Писана припрема и структурирање наставног часа (савремена дидактичка схватања о припремању и структурирању наставног часа, писане припреме и педагошки приступ, анализа двa примера писане припреме за једну исту наставну јединицу, основна правила структурирања наставног часа и садржајне компоненте писане припреме за час, улога писане припреме у процесу процењивања квалитета реализације наставног часа, основни начини процене квалитета писане припреме наставника, дискусија о различитим схватањима значаја, форме и садржаја писане припреме и структурирања наставног часа). 2. Литургичке и еортолошке теме у верској настави (искуства вероучитеља из праксе у обради литургичких и еортолошких тема и њиховом месту и значају у наставном плану и програму верске наставе, пример аутора – схеме обраде наставних јединица и упутства о начинима планирања и реализације литургичких и еортолошких садржаја, могућности хоризонталног и вертикалног корелирања ових садржаја унутар предмета верска настава и са садржајима других наставних предмета, дискусија о применљивости предложене схеме, предлог обраде једне наставне јединице, дискусија о предложеном примеру, додатна литература и савремена наставна средства за успешну реализацију наставних садржаја). 3. Вештине комуникације са ученицима (основна правила која важе у хуманистички оријентисаној комуникацији која су усмерена на подстицање развоја личности и давања подршке деци и младима, дискусија о значају освешћивања личних, имплицитних уверења наставника за успешну комуникацију са ученицима, уверења која ометају квалитетну комуникацију, а која су у основи агресивних, непријатних и неконструктивних понашања и порука које упућују једни другима, различита вежбања (анализа примера проблематичне или отежане комуникације између наставника и ученика) за усавршавање основних вештина вербалне и невербалне комуникације које су важне за професију наставник (изражајност, емпатичност, осетљивост и емоционална контрола).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањедва дана (12 бодова)