logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

178 Како још може да се учи историја Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМилка Крњајић
РеализаториМилка Крњајић, Оливера Петровић, Марија Ранђеловић, Сања Вучковић
Општи циљевиПодизање квалитета наставе историје; Културни напредак и хуманистички развој ученика
Специфични циљевиПодизање квалитета наставе применом савремених принципа подучавања и технологија; Размена примера добре праксе; Подршка ђаку у повећању толеранције
Садржај и активности 1. Изазови са којима се сусрећу наставници историје (садржај, начин рада, процена постигнућа). 2. Могући начини приступа настави историје и улога наставника. 3. Анализа и процена уџбеника историје. 4. Врста и употреба савремених историјских извора. 5. Употреба нових технологија у настави историје (телевизија, интернет). 6. Израда сценарија за часове. 7. Формирање етно – архивске учионице – кутка.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у дому ученика
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)