logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

177 Истраживање хуманитарног права (ИХП) Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаЦрвени крст Србије, Симина 19, 11000 Београд
КоординаторСања Дрезгић Остојић, sanja@redcross.org.rs, 011/303-21-25 локал 105, 062/880-15-24
АуториСаша Аврам, Сања Дрезгић Остојић
РеализаториМелита Ранђеловић, Јелена Лазовић, Снежана Јовановић, Снежана Петровић, Биљана Радовић, Јелица Милутиновић, Саша Аврам, Сања Дрезгић Остојић
Општи циљевиУпознавање професора у средњим школама са основама међународног хуманитарног права (МХП) и његовом применом у образовању кроз програм ИХП
Специфични циљевиРазвијање свести о постојању хуманитарних норми; Развијање способности да се сукоби сагледају из хуманитарне перспективе
Садржај и активности 1. Уводно истраживање о хуманитарном праву, праву на живот и достојанство. 2. Улога појединца у ситуацијама конфликта у мирнодопским условима и ситуацијама оружаног сукоба. 3. Хуманитарни поступак (дефиниција, карактеристике). 4. Основе међународног хуманитарног права и однос хуманитарног права и људских права. 5. Кодекси током светске историје и примери из историје Србије. 6. Одговорност за поштовање међународног хуманитарног права. 7. Разлози за суочавање са кршењима МХП-а. 8. Судови за ратне злочине и кажњавање прекршиоца. 9. Етика хуманитарне акције. 10. Деца војници. 11. Ученици са јаким емоцијама и садржаји ИХП (рад са ученицима). 12. Методологија програма. 13. Истраживање хуманитарног права.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањетри дана (20 бодова)