logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

175 Европска будућност Србије – приказ функционисања ЕУ и јачање правне државе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториГордана Гасми, Марија Костић, Софија Вукићевић
РеализаториГордана Гасми, Марија Костић, Софија Вукићевић
Општи циљевиИнформисање наставника средњих школа о најсавременијим методама држања наставе и пренос најновијих знања из области функционисања ЕУ, као и функционисања правне државе
Специфични циљевиСтицање увида у оснивање и развој ЕУ; ЕУ данас; Функционисање правног система ЕУ; Право ЕУ и право Србије; Стандарди Европског суда за људска права, савремене теоријске премисе о развоју и јачању правне државе
Садржај и активности Предавања, семинари, панел дискусије, студије случаја.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)