logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

173 Дијалего-философија у средњој школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаСредња техничка школа "Милева Марић", Улица Главна 7, 21240 Тител
КоординаторЈадранка Пешти, jadrana-p@eunet.rs, 021/860-603, 063/545-164
АуториГордана Дражић, Јадранка Пешти
РеализаториГордана Дражић, Јадранка Пешти
Општи циљевиСтручан развој професора философије: теоријски (философски) и њихово педагошко-психолошко и методичко усавршавање;
Специфични циљевиПодстицање аналитичко-истраживачке делатности професора философије и јавна презентација њихових резултата; Стварање услова у којима је могуће вршити ваљано самопроцењивање властитих укупних постигнућа на стручном плану и за екстерну евалуацију
Садржај и активности 1. Савремена мисао – нови путеви образовања; сусрет са философом (изабрана тема). 2.Теоријске и практичне поуке за реализацију наставних садржаја (саопштења практичара, презентација аналитичко -истраживачких радова и сл.). 3. Идеја и остварење.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника15-30
Трајањетри дана (19 бодова)