logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

172 Oдабрани садржаји, теме и тестови у настави историје Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториКрњајић Милка
РеализаториМилка Крњајић, Оливера Петровић, Марија Ранђеловић, Сања Вучковић
Општи циљевиПодизање квалитета наставе историје; Културни напредак и хуманистички развој ученика
Специфични циљевиПодизање квалитета наставе применом савремених принципа подучавања; Разумевање историјског простора, времена, процеса; Подршка ђаку за самостално учење
Садржај и активности 1.Тестирање – појам и могућност коришћења. 2. Одабир садржаја за тестове. 3. Одабир тема за тестове. 4.Стратегија оцењивања. 5. Ефекат тестирања и самосталног истраживања сопственог знања. 6. Када задати тест. 7. Временски размаци између тестова. 8. Слабе тачке тестирања као методе учења. 9. Додатне конкретне методе које могу да се користе у примени тестова. 10. Тест као припрема за пријемне испите. 11. Размена искустава учесника семинара након примене тестова у настави.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у дому ученика
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)