logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

171 Meсто социолошког истраживања у настави социологије (могућност извођења и на мађарском језику) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториЛидија Терек
РеализаториЛидија Терек
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену социолошког истраживања у настави Социологије
Специфични циљевиУпознавање наставника са карактеристикама социолошког истраживања и могућностима примене социологије у развијању аналитичког и критичког мишљења ученика
Садржај и активности 1. Место социологије у савременом друштву (паралела између места ове науке и социолошког истраживања у развијеним земљама – земље ЕУ и САД – и њеног места у Србији; место социологије у образовним системима земаља ЕУ и њеног места Србији). 2. Методе и технике социолошког истраживања (уз помоћ brainstorminga листање метода и техника социолошког истраживања, презентација метода и техника социолошког истраживања, најчешће грешке у спровођењу истраживања, примена појединих истраживачких техника у одређеним наставним јединицама, тешкоће које се могу јавити у пракси). 3. Израда припреме за час за одређене наставне јединице (конципирање припреме за час за одређену наставну јединицу, уз примену социолошког истраживања и најпогодније истраживачке технике – рад у групама; презентације групног рада и њихова анализа; повратна информација предавача).
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)