logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

170 УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаГрупа МОСТ, Јелене Ћетковић 10, 11000 Београд
КоординаторМилена Јеротијевић, milena.jerotijevic@gmail.com, 064/555-02-29, 064/362-44-05
АуториТинде Ковач-Церовић, Ружица Росандић, Драган Попадић, Сњежана Мрше, Данијела Петровић, Слободанка Антић, Марина Богдановић, Драгана Илић, Марина Јанковић-Милутиновић, Милена Јеротијевић, Светлана Кијевчанин, Нада Кораћ, Марија Кривачић, Дијана Плут
РеализаториМилена Јеротијевић, Војислава Томић, Марија Гајић, Драгана Илић, Биљана Поповић, Данијела Петровић, Сњежана Мрше, Марија Кривачић, Сања Милорадовић, Марина Јанковић-Милутиновић, Милка Судимац, Јованка Јовановић, Гордана Ђигић, Љиљана Тошић-Радовановић, Љиљана Симић, Зорица Димитријевић, Биљана Радовић, Благица Златковић
Општи циљевиПромовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције; Превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака
Специфични циљеви1. Учење модела ненасилног решавања сукоба и овладавање техникама конструктивног социјалног понашања; 2. Јачање групне кохезивности и духа поверења, сарадње и уважавања; 3. Заснивање ауторитета наставника на професионалној компетенцији, поверењу и поштовању
Садржај и активности 1. Увод – садржај, циљеви и исходи семинара и методе рада. 2. Афирмација (изградња подстицајне средине за учење и стварање групне кохезије). 3. Парадоксална природа сукоба (упознавање учесника са парадоксалном природом конфликта – његовим конструктивним, развојним и деструктивним потенцијалом). 4. Од чега зависи понашање у сукобу (указивање на факторе од којих зависи понашање у сукобу, пет различитих стилова реаговања у конфликтној ситуацији). 5. Динамика сукоба и фазе у ескалацији сукоба (упознавање са карактеристичним манифестацијама ескалације конфликта и указивање на психолошке механизме који доприносе ескалацији конфликта). 6. Активно слушање (указивање на неслушање као једним од могућих узрока неспоразума у комуникацији и истицање значаја слушања као нужног услова за суштинско разумевање у конфликтним ситуацијама). 7. Асертивност и неоптужујуће поруке (увођење и увежбавање модела самопоузданог – асертивног, понашања и неокривљујућих „ЈА“ порука). 8. Децентрација (сагледавање конфликтне ситуације из перспективе различитих актера у сукобу). 9. Мапирање потреба/страховања и преоквиравање сукоба (упознавање са техником идентификовања сукоба која омогућава преоквиравање сукоба и отвара могућност за проналажење обострано прихватљивог решења). 10. Како примењивати програм (упознавање учесника са условима неопходним за успешну примену програма).
Евалуација програма.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника26
Трајањетри дана (24 бода)