logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

17 Обука за радионичарски рад – интерактивне методе рада са групом Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОтворени универзитет Суботица доо, Трг Цара Јована Ненада 15, 24100 Суботица
КоординаторИвона Ивељић, ivona@openunsubotica.rs, 024/554-600, 063/734-87-84
АуториДрагана Окановић, Милица Новков
РеализаториДрагана Окановић, Милица Новков, Ивана Вучић
Општи циљевиОпшти циљ програма је оспособљавање учесника за самостално креирање, планирање и реализовање радионице на одабрану тему и примена овог метода у њиховом даљем раду
Специфични циљевиУсвајање неопходних знања o радионици као методу рада са ученицима, са акцентом на различите интерактивне облике рада које наставници могу да уврсте приликом припремања школског часа; Поред тога, учесници ће бити у потпуности обучени за самостално планирање и извођење радионице на одабрану тему.
Садржај и активности Програм семинара се реализује у виду радионице: структура радионице; врсте радионице; правила у радионичарском раду; интерактивни облици рада у радионици; фацилитација; планирање радионице; предности и мане радионичарског рада; карактеристике успешног организатора и реализатора радионице.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника8-20
Трајањедва дана (16 бодова)