logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

169 Успостављање односа поштовања у учионици Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОмладински клуб Бачка Паланка, Партизанска 12, 21400 Бачка Паланка
КоординаторЉиљана Жижић, omladinski.klub.bap@gmail.com, 021/604-00-06, 064/161-20-49
АуториНаташа Ђурица
РеализаториНаташа Ђурица, Биљана Карановић
Општи циљевиЈачање комуникационих вештина наставника; Рад на личним уверењима (предрасудама) која утичу на односе поштовања; Упознавање са психолошком теоријом везаном за односе поштовања; Оснаживање наставника за успостављање узајамног поштовања у ВО процесу
Специфични циљевиИспитивање личних ставова о односу поштовања; Стицање основних вештина и знања потребних за успостављање односа поштовања; Искуствени пролазак кроз ситуације успостављања односа поштовања; Подршка за примену стечених знања у учионици, на релацији ученик–наставник и ученик–ученик
Садржај и активности 1. Уводне активности (почетне игре упознавања; игре подизања радне енергије у групи; представљање реализатора програма; представљање програма; испитивање очекивања учесника; анализа очекивања; дискусија). 2. Испитивање личних ставова наставника о односима поштовања (коришћење личних искустава; диксусија на нивоу групе; откривање предрасуда; утврђивање реалистичних уверења; дефинисање односа поштовања са становишта размишљања, осећања и понашања на нивоу групе). 3. Упознавање са ставовима и размишљањима из којих проистиче однос поштовања. 4. Упознавање наставника са структуром личности преко разврставања реакција у комуникацији по его стањима. (Упознавање наставника са структуром и функцијом его стања – вежба „Из его стања у его стање“; Улога его стања; Одрасли у успостављању односа поштовања; изградња позиције ја сам ОК ти си ОК; вежба „Ставови који ми помажу у успостављању односа поштовања и како их градити“). 5. Помоћ у остваривању увида о улози невербалне комуникације у односима поштовања (вежба „Реци ми исто на различите начине“; играње улога; Упознавање наставника са појмом конгруентних и дуплих порука.). 6. Упознавање наставника са периодима развоја деце основношколског узраста са становишта успостављања односа поштовања (Упознавање наставника са карактеристикама периода бунта у развоју детета; Вежба „ Постави питање, предложи решење, тражи сагласност“.). 7. Упознавање наставника са различитим врстама васпитних порука са акцентом на правилан начин критиковања. 8. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)