logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

168 Управљање одељењем – нови приступ раду одељењскoг старешине Компетенцијa: K4
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториТања Шијаковић, Исидора Кораћ, Љиљана Симић
РеализаториТања Шијаковић, Исидора Кораћ, Љиљана Симић
Општи циљевиПодизање компетенција одељењског старешине за успешан рад са ученицима и родитељима
Специфични циљевиСагледавање и разумевање структуре послова одељењског старешине кроз планирање, организовање, вођење и вредновање; Упознавање одељењских старешина са различитим стиловима вођења и карактеристикама успешног вође; Повећање компетенција одељењског старешине за планирање, организовање, вођење и вредновање рада са ученицима и родитељима; Оснаживање одељењских старешина за изградњу унутар групне кохезије одељења и активно укључивање у живот школе; Оснаживање старешина за подстицање и иницирање различитих облика сарадње са родитељима
Садржај и активности 1. Важност и суштина рада одељењског старешине. 2. Структура послова одељењског старешине. 3. Кључне активности у раду одељењског старешине, карактеристике педагошког вође. 4. Могући начини вођења групе. 5. Педагошко вођење и карактеристике сарадње са родитељима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)