logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

166 Умеће комуникације – Kако да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Младе Босне 12, 11000 Београд,
КоординаторИрена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 011/644-64-66, 064/223-70-09
АуториИрена Лободок Штулић, Славица Кијевчанин, Марија Кривачић, Душанка Јовановић
РеализаториИрена Лободок Штулић, Славица Кијевчанин, Марија Кривачић, Душанка Јовановић, Љиљана Здравковић, Милка Михаиловић, Сузана Станковић Илић, Милица Велимировић, Лидија Филиповски
Општи циљевиДопринос васпитном раду, превенцији проблема и развоју позитивне школске климе; Унапређење комуникације и сарадње између наставника, ученика и родитеља
Специфични циљевиУнапређивање комуникацијских вештина и мотивисање наставника за њихову примену; Учење модела конструктивног приступа решавању проблемских ситуација
Садржај и активности 1. Проблеми у пољу комуникације – дефинисање заједничког оквира у вези са улогом наставника, начином успостављања ауторитета и врстом васпитног стила. 2. Поступци ученика који наставницима стварају проблем (анализа начина реаговања и ефеката одређених реакција). 3. Адекватне и неадекватне реакције наставника и њихов утицај на даљи ток проблемске ситуације. 4. Конструктивно позивање на сарадњу у решавању проблемских ситуација са ученицима, колегама и родитељима. 5. Значај разумевања, слушања и пружања подршке ученику са проблемом. 6. Емоције и међусобна емпатија наставника и ученика у процесу решавања проблемских ситуација. 7.Одговорна и активна позиција наставника у конфликтној ситуацији 8. Различити начини поступања у ситуацијама међусобног сукоба. 9. Mогућности примене техника конструктивне комуникације у школском контексту.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника22-30
Трајањетри дана (20 бодова)