logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

165 Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе „Абакус“, Љубише Миодраговића 7ж/5, 11000 Београд
КоординаторДринка Савић, drinkasavicgut@yahoo.com, 064/265-75-75
АуториЉиљана Филиповић, Данијела Живанчевић, Дринка Савић
РеализаториЉиљана Филиповић, Данијела Живанчевић, Дринка Савић, Катарина Станић
Општи циљевиПодизање нивоа личне асертивности наставника Јачање самопоуздања у односима са ученицима и родитељима (другим људима); Развијање вештина за решавање конфликата и рад са ученицима и родитељима (агресивним)
Специфични циљевиРедуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног у образовању; Препознавање и прихватање асертивних права наставника; Развијање комуникацијских вештина наставника
Садржај и активности 1. Упознавање са основним стиловима комуникације. 2. Разумевање и прихватање асертивних права. 3. Редуковање препрека за успешну комуникацију. 4. Вештине комуникације. 5. Манипулације и како се одбранити. 6. Како упутити и примити критику и конструктивно решити конфликт.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)