logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

164 Родитељи и ми Компетенцијa: K4
Приоритети: 7
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториБиљана Бошковић, Марина Илић
РеализаториБиљана Бошковић, Марина Илић, Даница Коцевска
Општи циљевиУнапређење сарадње са породицом кроз ефикасно партнерство; Смањивање формализоване одвојености између куће и школе /вртића; Ка компетентној комуникацији
Специфични циљевиПромена приступа наставника укључивању родитеља у образовање деце; Подршка у препознавању и превазилажењу непријатних ситуација у комуникацији са породицом
Садржај и активности 1. Основни проблеми актуелне праксе у остваривању сарадње са породицом. 2. Ја на родитељском састанку (радионица за писање сценарија родитељског састанка). 3. Сензибилизација и упућивање учесника за препознавање поступака за квалитетну комуникацију и корекцију постојеће праксе. 4. Родитељ на вратима – драмска радионица. 5. Страхујем да родитељи могу да... (радионица). 6. Конципирање стратегија за превазилажење непријатних ситуација. 7. Развијање ефикасних метода за размену информација. 8. Помагачи и колико их познајемо ... (како да будем бољи партнер родитељима у васпитању и образовању њихове деце). 9. Примери ефикасне праксе за рад са породицама.
10. Евалуација семинара
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)