logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

163 Родитељ – пријатељ и сарадник Компетенцијa: K4
Приоритети: 4,7
ИнституцијаЦентар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Ђушина 7/III, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 011/303-51-31
АуториМирела Марковић, Милка Богић
РеализаториСлободанка Jовановић, Мирела Марковић, Милка Богић
Општи циљевиПодизање нивоа сарадње између школе, породице и интересних група у локалној друштвеној средини; Повећање квалитета и ефикасност васпитно-образовног рада; Професионални и лични развој наставника; Децентрализација, демократизација и транспарентност образовног процеса и школе као институције
Специфични циљевиДа сарадња школе и породице буде квалитетнија, садржајнија, занимљивија и разноврснија како би породице и интересне групе могле; Да изаберу оне начине сарадње који им највише одговарају чиме би се превенирао досадашњи слаб одазив и незаинтересованост одређеног броја родитеља и представника локалне друштвене средине; Да и наставници и родитељи буду мотивисани за сарадњу и ефикаснију комуникацију и заједничке акције на нивоу школе; омогућавање најадекватнијих услова за развој и образовање ученика у школи захваљујући заједничким акцијама родитеља, наставника и представника интересних група локалне друштвене средине; остваривање квалитетнијег, трајнијег и употребљивог образовања ученика и формирање оног система вредности и облика понашања за који наставници и родитељи мисле да је позитиван и да ученици треба да га усвоје; упознавање наставника са савременим педагошко-психолошким и методичким знањима из области комуникологије; обука наставника и представника родитеља за развијање специфичних вештина и стратегија сарадње са циљем отклањања баријера у комункацији са саговорницима; Развијање веће компетенције наставника за покретање и прихватање иницијативе родитеља и представника локалне друштвене заједнице; Већа партиципација родитеља у образовно-васпитном раду; понуда разноврсних модела и покретање нових облика сарадње школе и породице (идеје за организацију и извођење родитељских састанака, отворених врата, савета родитеља, различите писане форме сарадње, организација заједничких активности и пројеката); Развијање осећања личног задовољства код наставника и осећања потпуније реализације њихове професионалне улоге.
Садржај и активности 1. Стандарди професионалног понашања у васпитању и образовању. 2. Типологија породица и начини за њихово укључивање у васпитно-образовни процес. 3. Родитељи као потенцијал у образовању. 4. Комуникацијски стилови, технике и стратегије. 5.Баријере у комуникацији – комуникација са „тешким“ саговорнцима. 6.Упознавање са конструктивним моделима сарадње и идеје за покретање нових облика сарадње школе и породице (организација и извођење родитељских састанака, отворена врата, савет родитеља, различите писане форме сарадње, организација заједничких активности и пројеката).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)