logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

162 Професионално усмеравање ученика са посебним потребама Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториВишња Хелајзен, Мирјана Гмизовић, Драгица Трнавац Марковић
РеализаториВишња Хелајзен, Мирјана Гмизовић, Драгица Трнавац Марковић
Општи циљевиПодизање нивоа компетентности стручних сарадника у основним и средњим школама за професионално усмеравање ученика са посебним потребама
Специфични циљевиОвладавање принципима, методама и техникама рада на професионалном усмеравању ученика са посебним потребама
Садржај и активности 1. Развијање вештина индивидуалног саветовања ученика са посебним потребама у процесу професионалног усмеравања (процена могућности за доношење професионалне одлуке; помоћ у доношењу одлуке о индикованом подручју рада за занимање у односу на здравствене сметње). 2. Овладавање применом психолошких мерних инструмената за процену потенцијала ученика са посебним потребама ради професионалног усмеравања (презентација мерних инструмената, вежба примене и интерпретација резултата мерења).
3. Упознавање са методама процене медицине професионалне оријентације у дефинисању индикованих и контраиндикованих области рада према врсти здравственог проблема ученика са посебним потребама. 4. Дијагностика здравственог проблема (упознавање ученика и родитеља са током и прогнозом здравственог проблема, предлог индикованих и контраиндикованих области рада).
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)