logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

161 Професионално оснаживање школа Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво психолога Србије - Центар за примењену психологију, Ђушина 7, 11000 Београд
КоординаторГордана Николић, gordanan@yubc.net, 064/209-55-52
АуториИван Кос
РеализаториГорица Тричковић-Манојловић, Мирјана Потић, Невенка Драшковић-Ивановић, Силвиа Радић, Гордана Николић, Снежана Стојаковић, Зорица Панић, Љубица Јеленковић, Милица Радосављевић-Паликућа, Бранислава Мимић, Радмила Корица Тошовић, Маја Новаковић, Светлана
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција запослених у образовању, с посебном пажњом на коминикацијске вештине.
Специфични циљевиРасвешћивање страхова од промена са акцентом на заштитној улози страха и страху као покретачу активности – отварање за новине; Препознавање различитих стилова комуникације и развијање сарадничке комуникације; Упознавање различитих ставова и уверења, развијање осетљивости за различитости, а тиме и унапређивање сарадничких односа и тимског рада
Садржај и активности 1. Дефинисање емоције страха, адаптивна насупрот инхибиторној функцији страха, врсте страхова. 2. Комуникација – типови комуникација, како постићи најуспешнији облик комуникације у којој су обе стране на добитку. 3. Ставови и уверења, различити типови личности, толеранција према различитостима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (21 бод)