logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

160 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторМаја Врачар, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториБиљана Радосављевић, Маја Врачар, Наташа Стојановић
РеализаториБиљана Радосављевић, Маја Врачар, Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић, Верица Грбић, Гордана Миловановић
Општи циљевиУнапређење рада и јачање кoмпетенција стручних сарадника (педагога-психолога) у школама и домовима ученика
Специфични циљевиУпознавање стручних сарадника са начинима јачања њихове професионалне улоге у школама, односно домовима ученика; Обука стручних сарадника за самовредновање сопствене праксе; Развијање свести о неопходности континуираног професионалног развоја стручних сарадника; Оспсособљавање стручних сарадника за нове концепте у раду у склaду са новим Законом; Развој професионалних комптенеција , успостављање стандарда струке у погледу обављања послова, вођења документације
Садржај и активности 1. Општи принципи за професионалност у раду стручних сарадника. 2. Права и одговорности стручних сарадника у школама, односно домовима ученика. 3. Значај и улога педагога/психолога у школи/дому ученика у области рада стручних сарадника. 4. Припрема за увођење у посао стручног сарадника – приправника. 5. Припрема ментора стручних сарадника за пружање планске и организоване подршке приправницима – стручним сарадницима. 6. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада. 7. Праћење развоја и постигнућа детета/ученика. 8. Сарадња са колегама, породицом, локалном заједницом. 9. Професионални развој. 10. Средства и технике у раду стручних сарадника. 11. Стручни сарадник у савременој школи – тимски рад и рад на пројектима. 12. Педагошке ситуације. 13. Документација и евиденција о раду стручних сарадника. 14. Акциони план за примену у практичном раду стручног сарадника.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)