logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

159 Професионална оријентација на преласку у средњу школу Компетенцијa: K4
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић
РеализаториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић, Наташа Станисављевић, Весна Остојић, Снежана Шундић, Слађана Голубовић, Слободан Јовановић, Слободан Павловић, Татјана Рајић, Биљана Игњатовић, Јасмина Момчиловић, Бобан Антић, Валентина Раничић, Мирјана Радојевић, Драгана Бошњак, Славица Јаковљевић, Радмила Темељковић, Вера Савић Бенић, Едита Сакали, Јасмина Лекић Бељански, Гордана Матовић, Мирјана Митровић, Владан Јанковић, Бисерка Јаковљевић
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за примену петофазног процесног модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у области ПО
Специфични циљевиПримена петофазног модела ПО, подршка за остваривање реалних сусрета, рад са родитељима на пружању подршке деци, изградња мреже школа и партнера и промоција ПО
Садржај и активности 1. Професионална оријентација – савремени концепт. 2. Представљање концепта и размена опрофесионалној оријентацији. 3. Самоспознаја – у свету интересовања и способности. 4. Индивидуални рад на инструментима за испитивање интересовања и самопроцена чулних, моторичких и когнитивних способности. 5. Какав сам и како ме други виде (размена и упоређивање слике о себи и слике о другима). 6. Информационе понуде (прикупљање информација и начини обраде; идентификовање ресурса информација и SWOT анализа извора са симулацијом у односу на изворе). 7. Области рада и припадајућа занимања (захтеви занимања, индикације и контраиндикације; упознавање са областима рада и повезивање са припадајућим занимањима). 8. Упознавање са специфичним захтевима занимања и могућим препрекама и ограничењима. 9. Квалификациони оквир занимања (људи из струке у настави – интервју са експертом; упознавање са појмом квалификациони оквир занимања; припрема и реализација интервјуа са експертима из одређеног занимања). 10. Образовни профили и аспекти у мрежи средњих школа (усвајање појмова образовни профил и аспекти школе). 11. Креирање мреже школа у окружењу за одређена занимања. 12. Реални сусрети (значај, добити и фазе реалних сусрета; анализа ресурса за план акције за испробавање праксе у окружењу). 13. Моја одлука о школи и занимању (стицање увида у процес доношења одлуке и кључне тачке одлучивања). 14. Стереотипи о занимањима (препознавање предрасуда и рад на њиховом превазилажењу) 15. Упознавање са приручником и портфолијом за ученике/це (анализа и упознавање са материјалима које се користе у раду са ученицима/цама у основној школи). 16. Анализа могућих модела примене програма (анализа педагошких могућности остварења програма). 17. Модели подршке школама у примени програма (упознавање са моделима менторске подршке).18. Успостављање мреже сарадника и партнера (подршка учесницима за успостављање партнерских и сарадничких односа у мрежи). 19. Акциони план реализације програма (Конципирање плана акције за реализацију програма професионалне оријентације у седмом и осмом разреду). 20. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањетри дана (24 бода)