logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

157 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ Компетенцијa: K4
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за превенцију девијантног понашања код младих „Таргет“ , Јанка Чмелика 37а, 21100 Нови Сад
КоординаторБиљана Кикић Грујић, biljanagrujic@sbb.rs, 021/640-24-18, 063/528-601
АуториБиљана Кикић Грујић
РеализаториБиљана Кикић Грујић, Маја Вујин, Горан Јовишић, Дејан Стакић
Општи циљевиИнформисање просветних радника о врстама насиља и злостављања деце путем ИКТ; Како превентивно деловати у овим ситуацијама
Специфични циљевиНаставник проширује своја знања у области психофизичког и социјалног развоја деце и подстиче самопоуздање и самопоштовање код ученика
Садржај и активности 1. Упознавање са начинима лажног представљања путем информационо- комуникационих технологија – лак приступ жртви услед доступне и релативно јефтине технологије (интернет, смс, ммс) и недостатка образовања и информисаности о опасностима на интернету. 2. Превенција крађе и замене идентитета на социјалним мрежама. 3. Начини заштите личних података, јаке и слабе лозинке и њихова честа промена. 4. Злоупотреба социјалних (facebook) и видео мрежа (youtube). 5. Препознавање различитих облика електронског насиља и како се оно разликује од других видова насиља. 6. Како реаговати у ситуацијама када се детету деси неки од облика насиља (слање порука непримереног садржаја, слање фотографија које вређају дететово достојанство, интегритет, слободу и безбедност, подстицање говора мржње и комуникације, увреда и ниподоштавања личности детета, прослеђивање туђих фотографија и других садржаја и коментарисање истих на захтев, повређивање приватности упадом у туђи компјутер, крађа туђе лозинке, слање нежељене поште, спемова и вируса путем електронске поште или на било који други начин на интернет мрежи... лажно представљање и употреба лажног идентитета, дететов ненамеран приступ порнографским садржајима). 7. Превентивно деловање за спречавање наведених облика насиља на децом.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)