logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

156 Превентивно васпитно-саветодавно деловање на решавање конфликата у школској заједници Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18100 Ниш
КоординаторБисера Јевтић, bisera@vaspks.edu.rs, 037/712-604, 063/815-08-55
АуториБисера Јевтић
РеализаториБисера Јевтић, Ненад Сузић, Татјана Пауновић
Општи циљевиСтицање превентивних теоретских и практичних знања: Како обучавати ученике да решавају конфликте; Како решавати унутрашње конфликте; Како решавати интерперсоналне вршњачке конфликте;
Специфични циљевиПрипрема наставника за демократски, плуралистички, партнерски однос у којем ће се примењивати различити модели према потребама и могућностима васпитаника у школи полазећи од интеграције, Нормализације, минималне интервенције, уважавања различитости; Обука наставника за уочавање и откривање узрока у понашању деце и младих у школама
Садржај и активности 1. Процесне варијабле – школа, васпитаник, наставник, окружење (Планирање и припремање васпитно-саветодавног рада у школи; Директан – непосредан – рад са васпитаницима; Индиректан рад са васпитаницима). 2. Школа – наставни план и програм, друштвене одреднице (Васпитаник – садржаји, групна кохезија, социјализација, индивидуализација; Наставник (педагошка компетенција, тимски рад, васпитно-саветодавне методе, поступци и средства, праћење и евалуација; Окружење – интеркултурални приступ и сарадња). 3. Учење и развијање личне компетентности васпитаника (Шта су унутрашњи конфликти; Редуковање властите тензије). 4. Интерперсонални вршњачки конфликти (Узроци конфликата на различитим релацијама; Конфликти у породици; Јачање емоционалног самопоуздања васпитаника). 5. Радионице (Активности на плану испитивања и развијања васпитаника; Активности на плану учења; Активности на плану превентивних постигнућа; Активности на плану васпитно-саветодавног рада). 6. Евалуација рада учесника семинара у путем радионице и упоређивање резултата (иницијалног и финалног теста и обавештење учесника о оствареним резултатима).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)