logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

154 Позитивна дисциплина у школи и породици Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУдружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет", Браће Љубинковић 82, 11282 Петровчић,Сурчин
КоординаторMарина Бунчић, marina.psiholog@gmail.com, 011/217-70-04, 064/147-58-65
АуториМилена Опарница
РеализаториМилена Опарница, Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић
Општи циљевиУнапређење наставе кроз развијање компетенције наставника за примену позитивне дисциплине као васпитног поступка који је алтернатива кажњавању и ауторитарном приступу
Специфични циљеви1. Упознавање са основним појмовима позитивне дисциплине; 2. Упознавање са природним и логичним последицама понашања; 3. Развијање вештина за примену позитивне дисциплине; 4. Развијање вештина успешне комуникације; 5. Коришћење поступака за решавање проблема у школама и породицама путем позитивне дисциплине; 6. Повећање разумевања и квалитета рада са родитељима
Садржај и активности 1. Позитиван приступ васпитању деце насупрот ауторитарном и пермисивном васпитном стилу. 2. Предности васпитног стила који почива на позитивној дисциплини. 3. Примењивање ефикасних метода охрабривања које укљањају потребу за погрешним понашањем деце и ученика. 4. Упознавање са природним и логичним последицама понашања деце и ученика. 5. Упознавање разлика између похвале, критике и охрабривања. 6. Методе охрабривања деце у функцији њиховог учења и усавршавања. 7. Грешке као могућности за учење. 8. Препознавање погрешних циљева понашања деце. 9. Коришћење одељенских (и породичних) састанака са становишта позитивне дисциплине. 10. Развијање вештина комуникације и укључивање деце у решавање проблема. 11. Унапређивање квалитета рада са родитељима. 12 План акције – примена садржаја са семинара, планирање конкретних активности са ученицима и родитељима.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)