logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

153 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични Компетенцијa: K4
Приоритети: 1,2
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторДаница Белић, danica.belic@gtz.de, 063/517-065
АуториМилена Голић, Марија Радовановић, Станислава Видовић
РеализаториСтанислава Видовић, Марија Радовановић, Милена Голић, Биљана Радосављевић, Даница Белић, Нада Шкундрић, Маја Врачар, Весна Краварушић, Наташа Стојановић, Љиља Вдовић, Драгана Ћук, Невенка Крагуљац, Мирјана Остојић, Бисерка Светозаревић, Сунчица Станков
Општи циљевиOспособљавање професионалаца за рад са младима за примену модела медијације у ненасилном решавању сукоба.
Специфични циљевиУнапређивање знања, вештинe и васпитне компетенције запослених у образовању; Оспособљавање професионалаца за рад на: превенцији, трансформацији и управљању сукобима; Примени модела медијације; Унапређењу комуникације, међусобних односа и атмосфере у школској средини; Умрежавање професионалаца и вршњака и ширење идеје медијације у школама и животним ситуацијама
Садржај и активности 1. Ненасилнa комуникацијa – основе и кораци, процес емпатије; изражавање осећања и потреба. 2. Учење и вежбање изражавања језиком позитивне акције и афирмације. 3. Различити начини слушања и слушање са емпатијом. 4. Бес и конструктивни начини превазилажења беса. 5. Узроци, основе настанка и развоја сукоба, исходи, превенција и управљање сукобима. 6. Методе и технике у процесу медијације. 7. Основне улоге медијатора. 8. Кораци у медијацији. 9. Школска и вршњачка медијација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, , стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)