logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

152 Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију – напредни Компетенцијa: K4
Приоритети: 1,2
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторМарина Остојић, marinaostojic@live.com, 063/445-088
АуториМилена Голић, Марија Радовановић, Станислава Видовић
РеализаториМилена Голић, Марија Радовановић, Драгана Ћук Миланков, Станислава Видовић, Марина Остојић
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина професионалаца за рад са младима у примени модела медијације у ненасилном решавању сукоба
Специфични циљевиУнапређивање знања, вештинe и васпитне компетенције запослених у образовању; Унапређивање знања и вештина професионалаца за рад на: превенцији, трансформацији и управљању сукобима, примени модела медијације, унапређењу комуникације, међусобних односа и атмосфере у школској средини; Умрежавање и ширење идеје медијације у школама и животним ситуацијама
Садржај и активности 1. Изазови у примени медијације у школи и начини превазилажења тешкоћа, као изазова у примени медијације. 2. Процес емпатије – изражавање осећања и потреба и примена у „тешким“ ситуацијама. 3. Различити облици медијације и могућности примене у школској средини. 4. Нове методе рада у примени медијације у школи. 5. Начини и модели рада у ситуацијама са више актера сукоба. 6. Примена различитих модела медијације у пракси. 7. Стандарди у вршњачкој медијацији.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)