logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

151 Оснаживање васпитача и учитеља за подршку породици у превенцији ризико понашања код деце Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, info@csusabac.rs, 015/391-599, 064/877-17-91
АуториЈасмина Вулетић, Снежана Јадрановић
РеализаториЈасмина Вулетић, Светлана Димитријевић
Општи циљевиУнапређење процеса подршке деци и породици у вртићу и школи
Специфични циљевиЈачање компетенција и сензибилисање учитеља и васпитача за подршку породици у превенцији насиља, злостављања, занемаривања и болести зависности
Садржај и активности 1.Разматрање ризика породичног живота анализом предности и тешкоћа породичног живота, васпитних стилова у различитим породицама које су у ризику.
2. Препознавање сопственог стила путем вежбе коришћења родитељског ауторитета и анализу искуства. 3. Активно учење (у активностима у малим групама и размена стеченог знања на нивоу велике групе); препознавање, истицање поступака и метода којима се превенира ризично понашање, а развија и подстиче индивидуалност детета. 4. Планирање активности, акција, облика сарадње ради јединственог деловања вртића/школе, породице, локалне заједнице у превенцији ризичног понашања деце и сагледавање тешкоћа, препрека и могућности њиховог превазилажења здравим животним стиловима.

Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)