logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

150 Осигурање квалитетне комуникације _– ок² Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаБИГЗ школство д.о.о., Булевар Војводе Мишића 17/3, 11000 Београд
КоординаторОливера Копривица, olivera.koprivica@bigz-publishing.co.rs, 011/369-12-59, 060/857-88-49
АуториСнежана - Неца Јовић, Драган Кувељић
РеализаториСнежана - Неца Јовић, Драган Кувељић
Општи циљевиОснаживање наставника у вештинама успостављања квалитетног односа са децом; Допринос стварању пријатне атмосфере за учење кроз квалитетну комуникацију
Специфични циљевиДа учесници размишљају о условима ОК², проширују знања о претпоставкама ОК², промовишу ОК², размењују искуства и примењују стечена знања и вештине
Садржај и активности 1. Циљеви семинара и кључне активности. 2. Размена претпоставки о доброј комуникацији. 3.Упознавање са осигурањем квалитетне комуникације. 4.Трагање за условима квалитетне комуникације. 5.Препознавање „кочница“ добре комуникације. 6.Размена искуства кроз практиковање „ОК“. 7. Договор о примени стеченог знања и вештина. 8. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25 -30
Трајањедва дана (16 бодова)