logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

15 Личност и образовно-васпитни рад, симпозијум на скупу Дани примењене психологије у Нишу Компетенцијa: K2
Приоритети: 3,6
ИнституцијаФилозофски факултет у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш
КоординаторСнежана Стојиљковић, snezana.stojiljkovic@filfak.ni.ac.rs, 064/278-39-84
АуториJелисавета Тодоровић, Валентина Ранчић, Снежана Стојиљковић, Гордана Ђигић
РеализаториJелисавета Тодоровић, Валентина Ранчић, Снежана Стојиљковић, Гордана Ђигић
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе и ваннаставних активности повећањем степена компетенција наставног особља
Специфични циљеви1. Повећање степена теоријског знања из области психологије личности и педагошке психологије, укључујући и психологију породице 2. Повећање степена практичних знања, усвајање знања и вештина на којима се темељи образовно-васпитна пракса 3. Повећање степена практичних знања разменом искустава
Садржај и активности 1. Aктуелнe теоријe о карактеристикама и развоју личности. 2. Савремени концепти способности. 3. Мотивација за учење. 4. Когнитивни стилови и стратегије учења. 5. Образовна постигнућа. 6. Комуникацијске вештине у образовно-васпитном процесу. 7. Образовање деце са развојним сметњама. 8. Породица и школа. 9. Психолошки инструменти у образовно-васпитном раду.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)