logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

147 Одељењски старешина – ефикасно планирање рада и управљање одељењем Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториСнежана Стојиљковић, Јелисавета Тодоровић, Гордана Ђигић, Валентина Ранчић, Слађана Голубовић, Борислав Шуклета
РеализаториСнежана Стојиљковић, Јелисавета Тодоровић, Гордана Ђигић, Валентина Ранчић, Слађана Голубовић, Борислав Шуклета, Стана Стојковић, Невена Петровић
Општи циљевиУнапређивање квалитета климе у школи подизањем нивоа компетенција одељењских старешина
Специфични циљевиПодизање компетенција одељењских старешина потребних за израду плана и програма рада одељењског старешине; Обогаћивање репертоара метода, техника, поступака и вештина ефикасног управљања разредом
Садржај и активности 1. Теоријски оквир – Концепт управљања разредом (Значај социјалне климе за учење; Теорија контроле В. Гласера). 2. Упознавање са методама, техникама, поступцима и вештинама управљања разредом. 3. Практично вежбање појединих техника и поступака управљања разредом. 4. Стицање увида у постојеће стање и размена искустава о улози одељенског старешине. 5. Упознавање са принципима, процедурама и елементима планирања рада одељењског старешине. 6. Израда оквира плана рада одељењског старешине. 7. Разматрање принципа и процедура праћења и евалуације рада одељењског старешине.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)