logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

145 Обука наставника за рад са проблематичном децом Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаОтворени универзитет Суботица доо, Трг Цара Јована Ненада 15, 24100 Суботица
КоординаторИвона Ивељић, ivona@openunsubotica.rs, 024/554-600, 063/734-87-84
АуториОља Дукић, Јелена Срдановић Мараш
РеализаториОља Дукић, Јелена Срдановић Мараш, Милица Новков
Општи циљевиОбука наставника у стицању адекватних вештина комуникације и техника у раду са децом која показују проблеме у понашању
Специфични циљевиДа наставници стекну вештине у раду са децом која показују проблеме у редовном праћењу и похађању наставе, имају проблем пажње, испољавају агресивна понашања на часовима и школи, као и са децом која имају страхове или су повучена; Како наставници да смање степен одлагања испуњавања обавеза код деце и како да их мотивишу за усвајање градива; Како препознати теже психолошке проблеме код ученика; Како брзо реагoвати у ситуацији суицидалних криза ученика, и где их упутити
Садржај и активности Програм обухвата основна знања из области контроле беса, савладавања анксиозности и страхова код ђака, спречавања одлагања постављених радних задатака. Садржај програма се реализује у оквиру вежби које ће учесници изводити индивидуално, у пару и групно.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)