logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

144 Обука наставника за рад са проблематичним родитељима и породицама Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОтворени универзитет Суботица доо, Трг Цара Јована Ненада 15, 24100 Суботица
КоординаторИвона Ивељић, ivona@openunsubotica.rs, 024/554-600, 063/734-87-84
АуториОља Дукић, Јелена Срдановић Мараш
РеализаториОља Дукић, Јелена Срдановић Мараш, Милица Новков
Општи циљевиОбука наставника у стицању адекватних знања за бољу комуникацију са проблематичним родитељима и породицама
Специфични циљевиДа наставници стекну вештине које ће им омогућити да буду ефикаснији у комуникацији са родитељима који показују агресивно понашање и да обаве квалитетан интервју са породицом; Усвајање техника за успостављање контакта са породицом; Правилно реаговање у ситуацији развода; Мотивисање родитеља за сарадњу; Различите конкретне вештине које се могу применити у раду са породицом и родитељима ученика
Садржај и активности Садржај и активности: Учесници, у оквиру вежби (индивидуално, у пару, у групи) треба да стекну вештине препознавања и дефинисања проблемске ситуације. Поред тога, програмом је предвиђено оспособљавање (стицање вештина) учесника за рад са различитим типовима родитеља и како правилно реаговати у комуникацији са њима, а у ситуацијама недекватног родитељског понашања (агресивни родитељи, несарадљиви, нестабилни, емоционално незрели, који често мењају исказе).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-25
Трајањедва дана (16 бодова)