logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

143 Научно-стручни скуп психолога Србије Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториСнежана Смедеревац
РеализаториСнежана Смедеревац, Радмила Корица Тошовић, Вишња Хелајзен, Тања Дојић, Бранкица Ристић, Мирјана Вуксановић, Вера Кондић
Општи циљевиУсавршавање знања стручних сарадника у образовању (психолога и педагога) кроз упознавање и презентовање актуелних и савремених сазнања и тенденција везаних за рад психолога а са циљем унапређивања образовно-васпитног рада
Специфични циљевиСтручно усавршавање психолога и педагога запослених у образовним институцијама; Упознавање полазника са актуелним трендовима у психологији а које се тичу квалитетног образовно-васпитног рада и психолошко-педагошке праксе; Размена практичних искустава која доприносе подизању квалитета психолошко-педагошке праксе и сарадњи стручних сарадника тј. психолога и педагога; Презентовање нових теоретских и методолошких модела у психологији везаних за рад стручних сарадника у образовању; Презентовање нових теоретских и методолошких психолошких сазнања везаних за психолошку струку уопште; Подстицање свести психолога и педагога запослених у образовању о важности стручног усавршавања за њихов даљи професионални развој
Садржај и активности а) Пленарно предавање: Мерење и процена у психологији. б) Симпозијуми: 1. Квалитетно образовање за све – Инклузивно образовање и филозофија. 2. Професионални развој запослених и представљање семинара Центра за примењену психологију. 3. Фактори мотивације за рад. в) Округли столови: 1. Психолошка комора и статус струке у будућности. 2. Уџбеници – квалитет да или не. 3. Насиље у школама. 4. Докторске студије у Србији и Европи – сличности и разлике. 5. Предшколска психологија. 6. Психологија у школама – могућности и потребе. 7. Стручно усавршавање у основним и средњим школама. 8. Истраживања из области когнитивне психологије. 9. Пренатална психологија
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)