logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

142 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаОШ "Десанка Максимовић", Владимира Назора 2, 14000 Ваљево
КоординаторДанијела Обрадовић, dmatijevic@ptt.rs, 014/293-175, 064/237-48-63
АуториМира Јовановић
РеализаториМира Јовановић, Данијела Обрадовић
Општи циљевиУнапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика
Специфични циљевиСтицање знања наставника о вршњачком насиљу, унапређење вештина наставника за превенцију вршњачког насиља и креирање повољне школске климе у разреду
Садржај и активности 1. Увид у очекивања учесника кроз игру „Дрво очекивања“. 2. Насиље, врсте насиља (излагање). 3. Разумевање разлике између конфликата и насиља (радионица) 4.Концепције и истраживања педагошке климе (излагање). 5. Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу (излагање). 6.Култура мира у школи(излагање). 7. Чаробни штапић(радионица). 8. Приказ основних резултата истраживања (Јовановић, 2010.) „Педагошка клима као фактор саморазвоја ученика“ (излагање). 9. Фактори педагошке климе учесника семинара (мини истраживање), индивидуални рад (радионица). 10 .Наставник као креатор повољне разредне климе (излагање). 11. Фактори повољне разредне климе (излагање). 12. Мапа школе-безбедно или опасно (радионица). 13. Вршњачко насиље уз коришћење нових технологија (радионица). 14. Cyber bullyng (излагање). 15. Оспособљавање ученика за самозаштиту приватности и личне безбедности (излагање). 16. Ако се смејеш, део си тога (радионица). 17.Модули плана едукације за реализацију програма превенције вршњачког насиља у школи (излагање). 18. Примери добре праксе у превенцији вршњачког насиља (излагање). 19. Активности и мере превенције вршњачког насиља (излагање). 20. Звезда школе (радионица). 21. Промоција адекватног наставничког мониторинга (излагање). 22 Наставник на делу стварање сигурног и школског и разредног окружења (излагање). 23.Резиме и евалуација. 24. Евалуативна игра „Дрво очекивања “.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)