logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

141 Наставник – лидер учења Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаОШ "Васа Чарапић", Авалска 48а, 11223 Бели Поток
КоординаторНевенка Јоксовић, nevenkajoksovic@yahoo.fr, 011/390-69-81, 063/606-565
АуториНевенка Јоксовић, Бојана Томић
РеализаториНевенка Јоксовић, Бојана Томић, Десанка Тасић - Живковић
Општи циљевиОснаживање компетенција наставника кроз квалитетнију сарадњу са ученицима; Развијање свести о неопходности перманентног стручног усавршавања наставника кроз укључивање у глобалне токове образовања; Иновирање свакодневне васпитне и наставне праксе
Специфични циљевиСтицање знања о улогама наставника у васпитно-образовном процесу (едукатор, иноватор, лидер учења); Схватање важности познавања принципа и техника управљања временом, као и њихова примена; Разумевање значења појма наставник–лидер учења као скупа знања, способности и вештина наставника које се односе на активности планирања и припремања, управљања активностима учења и процењивања напретка ученика као и вештине управљања понашањем; Јачање професионалних капацитета наставника кроз развијање свести о мултидисциплинарности наставничког позива, као и неопходности сталног стручног усавршавања и иновирања свог рада
Садржај и активности 1. Наставник „едукатор“ (Стилови подучавања; Стилови учења). 2. Наставник иноватор (Значај перманентног стручног усавршавања; Учење – учење садржаја и учење учења; Учење и памћење; Учење за развој; Учење усмерено на развој компетенција ученика). 3. Управљање временом на часу (значај, принципи и технике управљања временом). 4. Наставник – лидер учења (Планирање и припрема – најважнији елементи планирања и припреме; Избор наставних активности; Планирање праћења и оцењивања ученичког напретка; Управљање активностима учења – транзиционо и издвојено време; Успостављање радне атмосфере; Управљање временом на часу – технике; Управљање понашањем – будност, говор тела; Кориговање и преусмеравање непримереног понашања ученика; Мењање непримереног понашања ученика; Могући одговори на различите облике непримереног понашања – примери).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)