logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

140 Модел унапређивања рада наставника, ученика и школе Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЕлектротехничка школа "Стари град", Високог Стевана 37, 11000 Београд
КоординаторСлавица Чарапић, slacarapic@sbb.rs, 011/289-93-50, 063/719-39-07
АуториСлавица Чарапић, Катарина Пфаф-Крстић
РеализаториСлавица Чарапић, Катарина Пфаф-Крстић
Општи циљевиРазвој емоционалне писмености, самопоштовања, комуникацијских вештина и вештина управљања одељењем и редуковање стреса у школи применом трансакционе анализе
Специфични циљевиУчење примене појмова трансакционе анализе у разумевању емоционалног искуства ученика, решавању конфликата, развоју самопоштовања и управљању одељењем
Садржај и активности 1. Информисање о основним принципима трансакционе анализе и њиховом значају у васпитању и образовању. 2. Упознавање структуре и динамике личности путем анализе его стања и стицање искуства о њиховој улози у конфликтима у оквиру радионице. 3. Психолошке игре у учионици и вежба у њиховом препознавању и заустављању. 4. Анализа трансакција и вежба примене различитих опција у комуникацији са ученицима. 5. Развој самопоштовања код ученика применом концепта строукирања и вежба примене нових стратегија. 6. Учење о пасивном понашању ученика и техникама заустављања. 7. Упознавање са теоријом личности Памеле Левин и улогом забрана, контразабрана и дозвола у васпитању. 8. Учење о животном скрипту и вежба успостављања ОК-ОК односа у учионици. 9.Радионица о уговарању са ученицима. 10. Радионица примене стечених знања у развоју културе аутономије у школи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)