logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

14 Креативна настава, Наставник – ученик – родитељ, тим који побеђује Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторМаја Врачар, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториБранислав Маричић, Милош Прелић
РеализаториБранислав Маричић, Милош Прелић, Бобан Стојанов, Марина Остојић
Општи циљевиНаучити како се учи – лако, брзо, ефeктно; Овладати стваралачким учeњем; Открити и развити склоности ученика за поједине предмете и истраживачки рад
Специфични циљевиОвладавање методама и техникама убрзаног учења, памћења, брзог и ефектног читања, активног слушања и бележења предавања; Стварање мапа и база знања
Садржај и активности 1. Процес учења. 2. Циљеви учења (појединачни и групни), најчешћи проблеми и њихови узрочници, фазе и врсте учења. 3. Активно читање. 4.Технике ефикасног читања реч-по-реч и фраза-по-фраза. 5. Активно читање стварањем веза међу идејама. 6. Активно слушање предавања. 7. Развијање пажње, концентрације и стварање слике наставне јединице. 8. Кључни појмови. 9. Особине, врсте, начини препознавња и означавања. 10. Технике смисленог повезивања. 11. Памћење. 12. Развој интелектуалних вештина. 13. Технике и принципи памћења, побољшање концентрације. 14. Циклуси памћења и заборављања (обнављање градива). 15. Мапа знања и База знања (повезивање градива). 16. Стварање мапе знања наставне јединице, поглавља и наставног предмета. 17. Проширивање базе знања, стандардно и на рачунару. 18. Примена наученог у пракси. 19.Тестирање разумевања, постављањем проблема и решавање задатака.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника12-24
Трајањедва дана (16 бодова)